Epigravettien

Kultúra spadá do starej kamennej doby (paleolitu) do obdobia približne 20.000 p. n.l. – 11.000 p. n.l., teda do obdobia mladého (vrchného) paleolitu. Je priamym pokračovaním kultúry gravettien. Paralelne s ňou sa vyvíjala kultúra magdalénien. Významné náleziská sú z lokalít Veľká Ves nad Ipľom, Cejkov, Nitra a Trenčianske Bohuslavice.