Magdalénien

Kultúra je nazvaná podľa náleziska v jaskyni La Madeleine v departmente Dordogne vo Francúzsku. Spadá do starej kamennej doby (paleolit) do obdobia približne 15.000 p. n.l. – 11.000 p. n.l., teda do obdobia mladého (vrchného) paleolitu. Je to najmladšia kultúra paleolitu. Vznikla na území Francúzska a odtiaľ sa rozšírila na sever a východ (najďalej po Moravu). Paralelne s ňou sa vyvíjala kultúra epigravettien. Vyvíjala sa najmä v strednej Európe. Charakteristická je vrcholnými prejavmi činnosti pravekého lovca (príbytky, maľby, zbrane, keramika). Známe sú náleziská s umeleckými dielami, najmä monumentálne jaskynné maľby. Na území Slovenska sú z tohto obdobia nálezy zatiaľ zriedkavé. Radí sa sem nálezisko Haligovce (jaskyňa Aksamitka), kde asi ide o presah z Poľska. Nálezy sa pravdepodobne ešte objavia, pretože magdalénien je doložený na Morave aj v Poľsku. Napríklad kostená industria v lokalite Skalka pri Púchove naznačuje možnosť prieniku magdalénienu na územie západného Slovenska z Moravy.