Nitrianska kultúra

Kultúra je nazvaná podľa najväčšej koncentrácie lokalít v Ponitrí. Spadá do bronzovej doby do obdobia približne 2.200 p. n.l. – 1.900 p. n.l., konkrétne do starej (staršej) bronzovej doby. Vyvinula sa z kultúry Chłopice-Veselé. Vyskytovala sa na juhozápadnom Slovensku (pôvodne v Ponitrí, neskôr tiež v okolí Trnavy a na Záhorí) a na východnej Morave. Kultúra je spájaná s rozmachom metalurgie medi. Typické sú pre ňu rozsiahle kostrové pohrebiská. Dodnes je známych asi 20 pohrebísk (Abrahám, Branč, Tvrdošovce, Výčapy-Opatovce, Jelšovce).  V staršej fáze je kultúra charakteristická medenými ozdobami v tvare vŕbového listu (vzory sú asi z Kaukazu), drôtenými šperkmi, zdobenými ihlicami (cyperské, s terčovitou hlavicou a početné kostené ihlice typické pre mladú fázu kultúry). Na východe sú to aj sibinské náušnice a najstaršie bronzové sekerky v strednej Európe. Tieto výrobky najprv zhotovovali z medi, neskôr používali zliatinu medi a arzénu, až nakoniec zliatinu medi a cínu, teda bronz.