Moustérien

Kultúra spadá do starej kamennej doby (paleolitu) do obdobia približne 130.000 p. n.l. – 70.000 p. n.l., teda do obdobia stredného paleolitu. Nositeľom tejto kultúry je Homo neanderthalensis. Kultúra bola rozšírená v celej Európe a zasahovala až do vnútornej Ázie. Charakterizovaná je výrobou úštepov z diskovitých jadier do tvaru trojuholníkovitých hrotov a driapadiel rôznych tvarov. Najvýznamnejšie nálezy z tejto kultúry na území Slovenska sú Banka (osada), Nové Mesto nad Váhom (lokalita Mnešice), Radošina (jaskyňa Čertova pec), Poľov, Šaľa a Vlčkovce. V jaskyni Čertova pec boli v rokoch 1958-1961 nájdené najstaršie známky jaskynného osídlenia na Slovensku. Kostrové pozostatky sa našli v Gánovciach. Po Gánovciach druhé nálezisko kostrových nálezov je Šaľa. V Šali z koryta Váhu vybagrovali o. i. čelovú kosť ženskej lebky neskorého neandertálca datovanú zhruba do 65.000 p. n.l. a neskôr v roku 1995 opäť časť lebky neandertálca. Ďalšie nálezy tejto kultúry sa zistili v travertínoch (Hôrka-Ondrej), jaskyniach (Bojnice-Prepoštská jaskyňa), ale aj v otvorených osadách (Komjatice, Banka).