Clactonien

Kultúra spadá do starej kamennej doby (paleolitu) do obdobia približne 700.000 p. n.l. – 200.000 p. n.l., teda do obdobia starého (spodného) paleolitu a čiastočne stredného paleolitu. Nositeľom tejto kultúry bol Homo erectus a Homo heidelbergensis. Do tejto kultúry patria nálezy úštepov z väčších kamenných jadier s tupým uhlom úderového kužeľa pochádzajúce pravdepodobne z glaciálu mindel. Sú to jednak náhodné povrchové a teda nedatovateľné nálezy (napríklad rádiolaritovýsekáč z Vyšných Ružbách, nástroje z nálezísk Seňa a Poľov), a zhruba do roku 270.000 p. n.l. datovaný nález zo sprašového súvrstvia z Nového Mesta nad Váhom, lokalita Mnešice.