Maďarovská kultúra

Kultúra spadá do bronzovej doby do obdobia približne 2.150 p. n.l. – 1.600 p. n.l., konkrétne do konca starej (staršej) bronzovej doby, s presahom do začiatku strednej bronzovej doby. Vyskytovala sa v južnej časti západného Slovenska. Názov je odvodený podľa náleziska Maďarovce (dnes Santovka, časť Malinovec) pri Leviciach. Vznikla pod vplyvom únětickej kultúry a pod vplyvmi z juhu. Pre túto kultúru boli typické veľké opevnené osady tellového charakteru (centrá špecializovaných remesiel, obchodu a politickej moci) stavané na ostrožných návršiach, piesočných dunách chránených riečnym meandrom či na temenách kopcov (Ivanovce, Šurany-Nitriansky Hrádok, Veselé, Hoste, Vráble, Bratislava-Devín, Nitra-hrad, Čata, Šarovce, Branč) s náznakmi urbanizácie zástavby a s až trojpriestorovými domami (Šurany-Nitriansky Hrádok), ďalej doklady obchodu s jantárom, rozvoj stavebnej techniky s kamennou architektúrou opevnení, vysoká úroveň kovovýroby a spracovania bronzu (šperky, zbrane, ihlice, prvý kosák), štylizované zvieracie plastiky, bochníkovité a antropomorfné idoly, mykénsky motív špirály a koncentrických krúžkov na kostených bočniciach úzd, keramike a šperkoch, prevažne kostrové pochovávanie v skrčenej polohe a vrcholne pestrá a kvalitná keramika (pravdepodobne remeselne vyrábaná). Zastúpené sú aj cedidlá, pyraunosy a kultové nádobky). Obyvateľstvo sa zaoberalo obrábaním pôdy, chovom domácich zvierat, ale i poľovníctvom. Pochovávanie bolo spočiatku len kostrové (Jelšovce), neskôr birituálne (Majcichov). Známe sú aj hroby typu pithos (Šarovce). V záverečnej fáze kultúry badať vplyvy z východného Stredomoria (z mykénskej kultúryminojskej kultúry), ktoré výrazne prispeli k vzniku mohylových kultúr. Okolo roku 1.600 p. n.l. maďarovská kultúra náhle záhadne zanikla. Zanikla aj väčšina opevnených sídlísk (ostali len neopevnené dediny).

Maďarovská kultúra sa delí na tri územné skupiny: východnú (Pohronie a dolné Poiplie), strednú (nitriansku) a západnú (považskú, ktorá siaha do okolia Trnavy) a na tri vývojové fázy:

Úněticko-maďarovský horizont.

Stredná fáza.

Neskorá fáza. Prechodný horizont, predmohylový horizont, horizont Dolný Peter maďarovskej kultúry. Obdobie neskorej fázy malo veľký podiel na vzniku karpatskej mohylovej kultúry.