Weiselburská kultúra (mošonská kultúra)

Kultúra spadá do bronzovej doby do obdobia približne 1.900 p.n.l. – 1.850 p. n.l., konkrétne do obdobia starej (staršej) bronzovej doby. Vyskytovala sa na západnom Slovensku. Pomenovaná je podľa náleziska Moson (po nemecky Wieselburg). Rozšírila sa sem z územia Dolného Rakúska a západného Maďarska. Keramika tejto kultúry je najčastejšie dvojuchá nádoba v podobe presýpacích hodín s plastickou výzdobou. Náleziská kostrových hrobov sú najmä v Bratislave (Rusovce, Podunajské Biskupice), Branč a na sekundárnych lokalitách (Blatné, Chorvátsky Grob, Senec a Veľký Grob). Časté sú menšie ploché kostrové pohrebiská. Na pohrebisku tejto kultúry v Rusovciach sa našli okrem keramických nálezov i bronzový, zlatýstrieborný šperk, morské mušlejantár.