Acheuleén

Kultúra je nazvaná podľa osady Saint-Acheul na severe Francúzska. V Európe spadá do starej kamennej doby (paleolitu) do obdobia 1 milión p. n.l. – 100.000 p. n.l., teda do obdobia starého (spodného) paleolitu a čiastočne stredného paleolitu. Pravdepodobne sa vyvinula z abbevillienu. Rozšírila sa z Afriky (1,8 milióna p. n.l. – 200.000 p. n.l.) do Európy. V Európe spadá predovšetkým do interglaciálu mindel-ris a do glaciálu ris. Nositeľom tejto kultúry bol Homo erectus a Homo heidelbergensis. Typická industria zahŕňa predovšetkým dokonale opracovaný pästný klin (oválny, mandľovitý, diskovitý, trojuholníkovitý a podobne), ale aj sekáče, polyédre (sféroidy), driapadlá a zúbkové nástroje. Zahrotené pästné kliny mandľovitého tvaru sa používali na rezanie a škrabanie, alebo na prepichovanie. Nositelia tejto kultúry obývali brehy riek a jazier a otvorené lesy. Pravdepodobne už vedeli zaobchádzať s ohňom. Na Slovensku z tejto kultúry možno pochádzajú viaceré nájdené dobre opracované pästné kliny, ale keďže sa našli povrchovým zberom, a keďže sa rovnaké pästné kliny používali aj v celom strednom paleolite, je možné, že pochádzajú až z neskoršieho obdobia (z čias Homo neanderthalensis). Výnimku tvorí nález z Karlovej Vsi v Bratislave (J. Hromada a J. Cuper), ktorý sa našiel vo vrstve z glaciálu mindel. Tento nález dokladá prvú acheuléensku stanicu na území Slovenska.