Mikromoustérien

Kultúra spadá do starej kamennej doby (paleolitu) do obdobia približne 130.000 p. n.l. – 70.000 p. n.l., teda do obdobia stredného paleolitu. Nositeľom tejto kultúry je Homo neanderthalensis. Najvýznamnejšie nálezy z tejto kultúry na území Slovenska sú Bojnice III, Beharovce, Bešeňová, Bratislava, Hôrka-Ondrej (osady, ohniská, nástroje), Hranovnica, Gánovce. V Gánovciach sa v roku 1926 našiel v 20m vysokej travertínovej kope, nazývanej Hrádok, výliatok lebečnej dutiny datovaný do 2.polovice alebo začiatku interglaciálu ris-würm. Ide o včasného Homo neanderthalensis, nie je však isté, či ide o ženu alebo muža. Je to (odhliadnuc od nálezu z lokality Žehra-Dreveník) najstarší antropologický nález z územia Slovenska. Z lokality v Gánovciach pochádzajú aj nálezy zvierat zo stredného paleolitu lovených neandertálcom (medveď, mamut, nosorožec, líška a pod.) ako aj vzácne paleobotanické nálezy, umožňujúce rekonštruovať teplotné pomery interglaciálu ris-würm.