Bošácka skupina

Nazvaná je podľa obce Bošáca. Je to najmladšie obdobie badenskej kultúrymedenej doby (eneolit) z obdobia približne 2.900 p. n.l. – 2.300 p. n.l., konkrétne z mladej medenej doby (mladý eneolit). Vyskytovala sa na západnom Slovensku na strednom Považí, na Morave a v Čechách. Spätá je s badenskou kultúrou. Charakteristický pre túto kultúru je nedostatok medených predmetov a nové vzory na keramike (odtlačok šnúry, kolkovanie, slamovanie, voštinovanie) a ostrožnými opevnenými sídlami na strategických polohách (Ivanovce, Podolie). Pohrebiská sú neznáme, s výnimkou ojedinelého hrobu v Jelšovciach.