Potiská skupina tardenoisienu

Kultúra spadá do obdobia približne 7.000 p. n.l. – 5.500 p. n.l., teda do obdobia strednej kamennej doby (mezolitu) a čiastočne mladej kamennej doby (neolitu). Bola o niečo mladšia ako sereďská skupina sauveterrienu. Na území Slovenska sa vyskytovala na východnom Slovensku, ale iba sporadicky. Nevzniklo tu súvislé osídlenie, známa je iba z oblasti Zemplína. Charakteristické je pre ňu, že pazúrikové nástroje sú drobnejšie (mikrolity) a opatrené násadami neraz zdobenými symbolickými prvkami. Významné náleziská sú z lokalít Košice-Barca (oválna sídlisková jama s nástrojmi) a Medvedia jaskyňa pri Ružíne (šípy s mikrolitickými čepieľkami z pazúrika spolu s medvedími kosťami, čo potvrdzuje lov medveďov).