Olduvan (okruhliaková industria)

Najstaršia známa archeologická kultúra. Nazvaná je podľa náleziska v rokline Olduvai na planine Serengeti v severnej Tanzánii v Afrike, nazývanej kolíska ľudstva. Spadá do starej kamennej doby (paleolitu) do obdobia približne 2,6 milióna p. n.l. – 250.000 p. n.l., teda do obdobia starého (spodného) paleolitu. Začiatok olduvanu je začiatkom používania nástrojov. Boli to veľmi jednoduché, primitívne, kamenné nástroje. Najjednoduchšie kamenné sekáče, ktoré boli vyrobené tak, že kameň vhodného tvaru, obvykle okruhliak, bol upravený do ostria len niekoľkými údermi iným kameňom. Kamene sa opracúvali primitívnym spôsobom a sú len ťažko rozoznateľné. Z jadra sa oddelili úštepy a takto upravené jadro s ostrými plochami sa používalo na krájanie, zoškrabovanie, otĺkanie a pod. Určite tieto nástroje neboli používané na lov, ako naznačovalo veľa starších romantických hypotéz, je oveľa pravdepodobnejšie, že sa používali len na porciovanie zvyškov zveri ulovenej veľkými šelmami. Nástroje sa delili na hrubotvarú industriu vyrábanú zvyčajne z lávy (sekáče, protobifasy, otĺkače, a iné) a na drobnotvarú industriu vyrábanú zo silicitovkremeňov (škrabadlá, odštepovače, zúbkové nástroje). Na území Slovenska do tejto kultúry patria pravdepodobne nálezy okruhliakovej industrie v Bratislave a v Myjavskej pahorkatine. Prvý nález urobil T. Lugs v 60.rokoch 20.storočia v Bratislave medzi Ahojom a továrňou Figaro. Išlo o jednostranný sekáčikovitý nástroj vyrobený z okruhliaka kremeňa. Prvý nález pästného klinu na Slovensku tiež pochádza z Bratislavy. Našli ho na stavenisku Elektrotechnickej fakulty Technickej univerzity v Mlynskej doline. Je obojstranne plošne opracovaný. Našiel ho J. Cuper.