Pästný klin

Primitívny kamenný nástroj z kamennej doby, z obdobia starého (staršieho) paleolitu. Človek ho vyrábal z pazúrika otĺkaním do listového tvaru, neskôr do hrotu. Podľa inej teórie to bolo najstaršie umelecké dielo na svete. Keďže vznikali ešte dávno predtým ako sa ľudia naučili používať reč, bolo ich vyrábanie spôsobom komunikácie. Muži ich vyrábali za účelom predvádzania sa a rozmnožovania, pretože ženy si všímali schopnosti muža (jemnú motoriku, inteligenciu, schopnosť plánovať, svedomitosť a tiež prístup k vzácnym materiálom), ktoré boli k výrobe pästného klinu potrebné. Dôkazom, že pästné kliny neboli nástrojom, je že sa nenašli opotrebované a že boli príliš ťažké na to, aby s nimi človek manipuloval.