Vatyanská kultúra

Kultúra spadá do bronzovej doby do obdobia približne 1.600 p. n.l., konkrétne do konca starej (staršej) bronzovej doby. Vyskytovala sa na západnom Slovensku.