Kisapostácka skupina

Kultúra spadá do bronzovej doby do obdobia približne 1.900 p.n.l. – 1.850 p. n.l., konkrétne do obdobia starej (staršej) bronzovej doby. Vyskytovala sa na západnom Slovensku pri ústí Hronu. Príznačné sú pre ňu urny prikryté šálkou.