Sereďská skupina sauveterrienu

Kultúra spadá do strednej kamennej doby (mezolitu) do obdobia približne 7.000 p. n.l. – 5.500 p. n.l. Na území Slovenska sa vyskytovala na západnom Slovensku. Charakteristické je pre ňu, že pazúrikové nástroje sú drobnejšie (mikrolity) a opatrené násadami neraz zdobenými symbolickými prvkami. Ľud tejto kultúry sídlil prevažne na piesočných dunách. Industria geometrických tvarov dosahuje maximálnu mikrolitickosť. Významné náleziská sú z lokalít Mačianske vŕšky pri Seredi, Tomášikovo, Dolná Streda, povodie Čiernej vody a Bratislava.