Świderien

Kultúra spadá do starej kamennej doby (paleolit) do obdobia 11.000 p. n.l. – 8.800 p. n.l., teda do obdobia mladého (vrchného) paleolitu, presnejšie do neskorého paleolitu. Na územie Slovenska prenikla sporadicky z územia Poľska, kde vznikla a to do Popradskej kotliny. Je to kultúra, ktorá nadviazala na magdalénien. Charakteristické sú pre ňu kamenné čepeľovité listové hroty a hroty so stopkou. Významné náleziská sú z lokalít Veľký Slavkov a Silická Jablonica.