Skupina Kosihy-Čaka

Kultúra je nazvaná podľa lokalít Malé Kosihy a Čaka. Spadá do medenej doby (eneolit) do obdobia približne 2.900 p. n.l. – 2.300 p. n.l., konkrétne do mladej medenej doby (mladý eneolit). Rozvoj metalurgie dokladajú medené nástroje, hlinené dýzykadluby na odlievanie sekier (Nevidzany). Charakteristický pre túto kultúru je ale nedostatok medených predmetov. Pôvod tejto kultúry je v južných častiach Európy, na Slovensku v južných častiach Podunajskej nížiny. Ako obydlia slúžili oválne zemnice (Nové Zámky). Pochovávalo sa kostrovýmžiarovým pohrebným rítom. Zánik tejto skupiny sa spája s expanziou kultúry Chłopice-Veselé a so vznikom kultúry nitrianskej skupiny.