Dzedova ric – Udiča

Dzedova ric – Udiča

Poloha: Jaskyňa sa nachádza v celku Javorníky (podcelok Nízke Javorníky, časť Púchovská vrchovina) v katastri obce Udiča.

Nadmorská výška: 565m.

Ochrana: Nevyhlásená prírodná pamiatka.

Opis:

Prístupnosť: Nachádza sa severovýchodne od vrchu Klapy (653,7m) pod skalným masívom. Prístupná je zo žltého turistického chodníka (8581) zo sedla Klapy. Pod výrazným skalným útvarom v stúpaní lesom je nevýrazná odbočka doľava z chodníka. Tá vedie až pod jaskyňu. Záverečný prístup je ale obťažnejší. Návrat je tou istou trasou.