Chodník okolo Dielu

Chodník okolo Dielu

Orientačné miesta: Chodník nemá orientačné miesta, iba líniové značenie.

Dĺžka: Dlhšia alternatíva 2,8km, odbočka 0,23km.

Čas prechodu: Dlhšia alternatíva 1 hodina 10 minút, odbočka 6 minút.

Prevýšenie: Dlhšia alternatíva stúpanie 187m/klesanie 34m, odbočka stúpanie 13m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti trasy: Miestny žltý turistický chodník obchádza vrch Diel (528,0m) z východnej strany. Začína v Nimnici, v lokalite Nimnica-kúpele, pred budovou kúpeľného domu Caritas II na severovýchodnom okraji obce, na konci ulice a na začiatku lesa. Pokračuje krásnym lesným chodníkom miernym stúpaním ponad vodnú nádrž Nosice a prechádza ponad nový železničný tunel Diel (dĺžka približne 1.081m). Približne po 1,2km sa prudko stáča doľava a strmšie stúpa do svahu. Približne v strede stúpania je možné zvoliť dve alternatívy. Prvá (kratšia) stúpa do sedla severne od vrchu Diel (528,0m) ku krížu, kde sa napája na modrý turistický chodník (2693). Druhá (dlhšia) alternatíva pokračuje východnými svahmi vrchu Holíš (533,2m), obchádza ho, prechádza okolo Mločej studničky a končí pri kríži severne od vrcholu, tiež napojením na modrý turistický chodník (2693). Po tomto chodníku je možné vystúpiť na vrchol Holíša (533,2m) a pokračovať späť do lokality Nimnica-kúpele, alebo po miestnom modrom chodníku vystúpiť na vrch Diel (528,0m).