2693 (Z Nosíc na chatu Portáš)

Orientačné miesta: Nosice, vlak (285m) – Nimnica, kúpele (bus, 295m) – Zábavy (462m) – Sliškovec (512m) – Diel (675m) – Sedlo Kýčera (745m) – Sedlo Zigov (815m) – Nad Končinou (660m) – Horná Mariková, Modlatín (440m) – Stolečné (628m) – Chata Portáš (920m).

Dĺžka: 36,7km.

Čas prechodu: 11 hodín 20 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 2.025m/klesanie 1.375m.

Farba: Modrá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Modro značený chodník začína na železničnej zastávke Nosice. Pokračuje po priehradnom múre vodnej nádrže Nosice, prechádza Nimnicu-Kúpele a ponad obec Nimnica stúpa na vrch Holíš (533,2m), odkiaľ sú zaujímavé výhľady na vodnú nádrž Nosice a okolité pohoria, najmä Javorníky. Po strmšom klesaní z vrcholu Holíša, zaisteného lanami a reťazami, prichádza chodník na lúky v sedle Zábavy, kde ho križuje žltý chodník (8581) z Púchova do Udiče a Považského Podhradia. Modrý chodník poľnými a lesnými cestami pokračuje striedavo klesaním a stúpaním popod Upohlavskú skalu a Upohlavský diel (591,3m) hrebeňom medzi Hoštinou a Klieštinou smerom na vrch Sliškovec (511,7m) a do lokality Diel. Odtiaľ pokračuje stále striedavo klesaním a stúpaním lesom na vrch Široké (771,1m) a odtiaľ klesá do sedla Kýčera. Tu sa pripája zelený chodník (5582), po ktorom je možné zísť do Záriečia. Modrý chodník pokračuje klesaním cez osadu U Vlčka, za ktorou sa opäť strieda klesanie a stúpanie, ktoré sa neskôr mení na stúpanie popod vrchol Zigova (893,2m) a následne klesanie do sedla Zigov. Odtiaľ miernym klesaním schádza do lokality Nad Končinou. Tu sa pripája žltý chodník (8589), po ktorom je možné prísť do osady Repovci v Kátline. Modrý chodník dosť prudko klesá do Hornej Marikovej, miestna časť Modlatín. Ak chceme, z Hornej Marikovej môžeme po ďalšom žltom chodníku (8692) vystúpiť do sedla Orgoňova Kýčera a z neho na vrch Orgoňova Kýčera (959,8m). Modrý chodník prechádza okrajom Hornej Marikovej a pokračuje stúpaním po lesných cestách pod hrebeň, pod ktorým pokračuje takmer po rovine, až kým neklesne do miestnej časti Stolečné. Na tomto úseku chodníka je niekoľko pekných výhľadov na Javorníky, prameň a chodník prechádza popod skalný útvar Medvedia skala. Nad osadou Stolečné prudším stúpaním prichádza na hlavný hrebeň Javorníkov, kde pri chate Portáš končí. Od hotela je možné pokračovať po hrebeňovom červenom chodníku do strediska Kohútka alebo opačným smerom na Malý Javorník (1.019,2m).