5582 (Z Lednických Rovní do sedla Kýčera)

Orientačné miesta: Lednické Rovne (270m) – Kolónia (bus, 280m) – Sedlo Zadná hora (405m) – Lednica (bus, 400m) – Zubák (bus, 430m) – Záriečie (vlak, bus, 320m) – Hradište (751m) – Sedlo Kýčera (745m).

Dĺžka: 24km.

Čas prechodu: 7 hodín 10 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 1.375m/klesanie 881m.

Farba: Zelená

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Zelený chodník začína v centre obce Lednické Rovne. Pokračuje po hlavnej ceste južným smerom okolo parku, kaštieľa a kostola do lokality Kolónia. Tu z hlavnej cesty odbočuje vpravo a za koľajnicami popri toku potoka a ďalej po poľnej ceste mierne stúpa na východný svah vrchu Ostrá hora (492,0m). Obchádza ho severným smerom a cez sedlo Zadná hora pokračuje striedavo stúpaním a klesaním ku krížu nad obcou Lednica. Od neho schádza do obce Lednica ku kostolu Svätého Jána Nepomuckého. Tu ho križuje modrý chodník (2692) z Púchova ku kaplnke na Brezovej. Zelený chodník prechádza obcou popod hrad Lednica a okolo sochy svätého Floriána, prekonáva riečku Lednica a stúpa okolo PP Lednické skalky ku krížu v lokalite Krepčiačka pod vrchom Zrnová (854,4m). Od neho pokračuje klesaním okolo vysielača do obce Zubák. Prechádza obcou a popri kostole stúpa k ďalšiemu krížu s výhľadmi na okolie. Odtiaľ ešte chvíľu stúpa a po dosiahnutí hrebeňa klesá k železničnej zastávke v obci Záriečie. Prechádza po moste cez Bielu vodu a cez hlavnú cestu a okolo cintorína vystupuje na Mestečiansku skalu. Míňa ju po ľavej strane a vystupuje cez svahy vrchu Dúbrava (613,7m) a cez vrchy Hradište (758,4m) a Hrebienok (759,0m) do sedla Kýčera, kde napojením na modrý chodník (2693) končí. Po modrom chodníku je možné pokračovať do Hornej Marikovej alebo hrebeňom medzi dolinami do Púchova, mestskej časti Nosice na železničnú zastávku.