Kostol svätého Michala Archanjela v Lednických Rovniach

Kostol svätého Michala Archanjela v Lednických Rovniach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Farský rímskokatolícky Kostol svätého Michala Archanjela bol postavený v rokoch 1926-1927 v neskoroklasicistickom slohu. Je to jednoloďová stavba s krátkou priečnou loďou a vstavanou vežou s ihlanovým tupým zastrešením. Postavený bol výlučne zo zbierok a milodarov veriacich farníkov zo Slovenska, ale aj žijúcich v Amerike. Zbierky milodarov sa konali osem rokov, kým sa vyzbieral dostatok finančných prostriedkov. Dal ho postaviť vtedajší správca farnosti Lednické Rovne ThDr. Jozef Kološ. Základný kameň kostola bol položený 3.6.1926 za prítomnosti ministra Dr. Martina Mičuru. Nachádza sa v strede kostola v hĺbke 150cm. Kostol bol dokončený a vysvätený už o rok, dňa 5.6.1927. Nový kostol nahradil starý kostol nachadzajúci sa v parku, ktorý bol okrem veže zbúraný a použil sa ako stavebný materiál pre výstavbu nového kostola. Zo starého kostola sem boli tiež prenesené bočné oltáre, a boli doplnené novými sochami Božského Srdca Ježišovho a Panny Márie. Dňa 17.10.1926 na vežu kostola umiestnili kríž a do gule, ktorá je pod krížom umiestnili svätý spis. V hlavnom oltári, ktorý tiež pochádza zo starého kostola, je umiestnený obraz svätého Michala Archanjela, ktorý darovala manželka grófa Jána Goberta Aspremonta. Väčšie úpravy na kostole prebehli v roku 1952, kedy došlo k úprave a vymaľovaniu interiéru. Maľby realizoval J. Bárta. V 70.rokoch 20.storočia boli dovezené dva zvony, ktoré boli vyrobené v Halenkove. Do veže boli umiestnené až v roku 1987. Na ľavej časti kostola bola pristavená druhá sakristia a v lodi kostola bola položená nová mramorová dlažba. V roku 1989 v kostole vypukol požiar, ktorý poškodil časť interiéru. V rokoch 1990-1991 na kostole vymenili krytinu strechy, použili pritom medený plech, bola tiež opravená a namaľovaná vonkajšia fasáda a interiér kostola vymaľoval akademický maliar a sochár Juraj Krajčo ml. so svojím otcom a jeho skupinou. Došlo aj k výmene okien, osadili sa nové s vitrážou, ktoré zhotovil umelecká sklár Jaroslav Taraba. Kostol sa nachádza v obci Lednické Rovne, južne od kaštieľa a parku, na križovatke ulíc Rovňanská a Schreiberova.