Panna Mária

Iné pomenovanie: Madona, Matka Božia, Bohorodička, vo východných cirkvách presvätá Bohorodička.

Manželka tesára Jozefa z Nazaretu a matka Ježiša Krista, druhej božskej osoby a syna Boha Otca. Narodila sa pred rokom 20 p. n.l. Jej rodičmi boli Joachim a Anna. Bývala v Nazarete a tu sa aj zasnúbila s Jozefom. Krátko nato sa jej zjavil archanjel Gabriel, pozdravil ju slovami: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou“ a oznámil jej, že sa stane matkou Mesiáša, napriek tomu že bola panna. Jozefovi sa zjavil vo sne anjel a oznámil mu čo sa stane. Preto si ju Jozef vzal k sebe, napriek tomu, že bola tehotná. Práve v tom čase vydal rímsky cisár Augustus príkaz vykonať súpis ľudí na celom svete (myslel tým svet ovládaný Rímom) a každý sa musel dať zapísať v meste, odkiaľ pochádzal jeho rod. Preto Jozef s tehotnou Máriou odišli do Betlehema. Keďže mesto bolo preplnené a v hostinci nenašli miesto, preto boli nútení sa uchýliť do maštale. Tam Mária porodila svojho syna Ježiša. Po jeho narodení museli utiecť do Egypta, pretože Jozefovi sa vo sne zjavil anjel a povedal mu, že kráľ Herodes Veľký bude chcieť Ježiša zabiť. V Egypte zostali až do Herodesovej smrti a potom sa vrátili do Nazaretu.   

Panna Mária má niekoľko prívlastkov, napríklad podľa miesta jej zjavenia (Fatimská, Lurdská) alebo podľa historických udalostí a sviatkov (Karmelská – Škapuliarska, Kráľovná, Pomocnica kresťanov, Ružencová, Sedembolestná).

Madona = umelecké zobrazenie Panny Márie s dieťaťom (sochy, maľby a podobne).

Immaculata (v preklade nepoškvrnená) = umelecké zobrazenie Panny Márie. Panna Mária bola vnímaná ako druhá Eva, preto je Immaculata zobrazovaná ako stojí na hadovi (alebo drakovi), ktorého hlavu má rozdrviť jej potomstvo. Immaculata je zobrazovaná ako 12 – 13 ročné dievča odeté v bielom šate a modrom plášti, s kosáčikom mesiaca špičkami otočenými nadol a františkánskym povrazom s tromi uzlami okolo pása. Táto podoba Immaculaty je v rôznych obmenách najrozšírenejšia. Niekedy je znázornená na guli symbolizujúcej svet.

Assumpta (v preklade nanebovzatá).