Vyhliadková veža bývalého farského kostola v Lednických Rovniach

Vyhliadková veža bývalého farského kostola v Lednických Rovniach

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Z. Lórantfi, manželka Františka I. Rákociho, dala v roku 1640 postaviť kostol zasvätený svätému Michalovi, v parku z neho dnes stojí iba vyhliadková renesančná veža. Má štvorcový pôdorys. Prestavovaná bola v roku 1751, kedy Jozef Maťašovský dal rozobrať drevenú vežu a postaviť kamennú. Nad vchodom je dodnes osadená kamenná doska s jeho erbom. Tam je s manželkou i pochovaný. Kostol bol upravovaný v barokovo-klasicistickom štýle. Nachádza sa v parku pri kaštieli.