Zaniknutý kostol v Lednici

Zaniknutý kostol v Lednici

Národná kultúrna pamiatka Zaniknutý kostol s areálom vyhlásená v roku 2012. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Zaniknutý kostol. Zaniknutý románsko-gotický kostol pochádzajúci pravdepodobne z 12. alebo 13.storočia. Bol postavený z kameňa v západnej časti farskej záhrady. Spolu s cintorínom patril k Lednickému hradu. Jeho zvyšky dokazujú, že bol stavaný v rovnakom čase, z rovnakého kameňa a rovnakým štýlom ako hrad nad ním. V roku 1623 bol zbúraný cisárskym vojskom, pretože mu prekážal pri dobíjaní Lednického hradu, a na ktorom sa skrýval Juraj I. Rákoci. V roku 1966 sa uskutočnil archeologický výskum pod vedením G. Balašu, počas ktorého boli nájdené aj zvyšky omietok s maľovanou výzdobou. Archeologický a archeologicko-historický výskum realizovaný v roku 2013 bol zameraný na stavebný vývoj. V 1.etape výstavby kostola (do 1.polovice 13.storočia) bola postavená loď spolu so svätyňou a vonkajšímí opornými múrmi. Pôvodné, pravdepodobne drevené schodisko v interiéri lode kostola bolo neskôr nahradené murovaným schodiskom. Počas 2.etapy výstavby (14.storočie) bola dobudovaná sakristia. Tieto prieskumy práve v priestore sakristie odkryli kostrové zvyšky, čo svedčí o tom, že priestor bol využívaný ako kostnica. Západne od prístavby sakristie bola v 3.etape (15.storočie) dobudovaná miestnosť (kostnica) spolu s obvodovým murovaným plotom príkostolného cintorína. Kostol mal obdĺžnikový pôdorys s rovným uzáverom, bol jednoloďový. Objavený bol v 60.rokoch 20.storočia. Boli odkopané prepojenia, odkrytý vstup do kostola, do sakristie a našli sa základy oltára, kostnica a ohradný múr. Základy kostola sa nachádzajú vo farskej záhrade južne od Lednického hradu v obci Lednica.

Príkostolný cintorín. Príkostolný cintorín.