Príkostolný cintorín v Lednici

Príkostolný cintorín v Lednici

Pamiatkový objekt NKP Zaniknutý kostol s areálom vyhlásený v roku 2012. Cintorín sa nachádza v areáli so základmi románsko-gotického kostola pochádzajúceho pravdepodobne z 12. alebo 13.storočia. Cintorín mal nepravidelný pôdorys. Objavený bol v 60.rokoch 20.storočia. Zvyšky kostola a cintorína dokazujú, že boli stavané v rovnakom čase ako Lednický hrad. V roku 2013 prebehol archeologický a architektonicko-historický výskum. Príkostolný cintorín sa nachádza vo farskej záhrade južne od Lednického hradu v obci Lednica.