Pamätné tabule obetiam vojen v Slopnej

Pamätné tabule obetiam vojen v Slopnej

Tri pamätné tabule obetiam vojen. Na hornej tabuli je nápis: „Na pamiatku občanom obce Slopná, ktorí sa nevrátili z…“ Nápis pokračuje na ľavej tabuli: „1.svetovej vojny 1914-1918“ a pod ním je uvedených 11 mien padlých občanov. Napravo je umiestnená tabula, na ktorej je nápis: „2.svetovej vojny 1939-1945“ a pod ním sú uvedené 2 mená padlých z obce. Medzi pamätnými tabuľami je umiestnená váza, pod ktorou je nápis: „Spomíname“. Pamätné tabule sa nachádzajú v Slopnej na dome smútku na miestnom cintoríne.