Slopná

Slopná

Poloha

Obec leží v Považskom podolí, v Podmanínskej pahorkatine.

Najvyšší bod: Ostrá Malenica (909,2m).

Najnižší bod: Rieka Pružinka na výtoku z katastra obce (285m).

História obce

Prvá zmienka o obci je z roku 1277, kedy sa spomína v listine ako „possessio Szlopna“ (ďalšie názvy: 1330 Zolopna, 1369 Zlopna, 1475 Slopna). Obec pôvodne patrila k Trenčianskemu hradu. V roku 1323 ju trenčiansky župan Demeter daroval Tomášovi synovi Ogoliča, od ktorého pochádza rodina Slopňanských. Patrila teda zemianskej rodine Slopňanských, v roku 1339 dočasne panstvu Košeca, v roku 1475 panstvu Vršatec. V roku 1598 mala obec 31 domov, v roku 1720 mala 27 daňovníkov, v roku 1784 mala 64 domov, 73 rodín a 397 obyvateľov, v roku 1858 mala 52 domov a 477 obyvateľov, v roku 1869 mala 408 obyvateľov, v roku 1880 mala 384 obyvateľov, v roku 1890 mala 443 obyvateľov, v roku 1900 mala 423 obyvateľov, v roku 1910 mala 346 obyvateľov, v roku 1921 mala 352 obyvateľov, v roku 1930 mala 387 obyvateľov, v roku 1940 mala 415 obyvateľov, v roku 1948 mala 422 obyvateľov, v roku 1961 mala 461 obyvateľov a v roku 1970 mala 535 obyvateľov. Obyvatelia pracovali v lesoch a poľnohospodárstve. V 20.storočí časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch na okolí a v lesoch.

História osídlenia územia

Zaujímavosti v obci a okolí

Budova fary.

Kaplnky a božie muky: Božieho milosrdenstva, Fatimskej Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie, Stĺpikové kaplnky.

Kostol svätého Ondreja, apoštola.

Kríže: Pod Skalicou, Pri dome č.p. 163, Pri fare.

Ľudový dom.

Pamätné tabule: Jozefovi Sudorovi, Obetiam vojen.

Studnička pri buku.

Strážovské vrchy (SKUEV0256).

VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy, CHVÚ Strážovské vrchy.

Ostrá Malenica (909,2m).

Cyklotrasy: Zo Slopnej k Priepasti medzi Kačkami (Kortmanke).

Miestne turistické chodníky: Turistická báza obce Slopná – zelený chodník, Turistická báza obce Slopná – žltý chodník.

Turistické chodníky KST: 5587, 5587V.