Turistická báza obce Slopná – zelený chodník

Orientačné miesta: Tŕstie-Riedka (352m) – Na zelenú značku (345m) – Zvážnica-prístrešok (520m) – Na zelenú značku (596m) – Ostrá Malenica (909,2m).

Dĺžka: 5,1km.

Čas prechodu: 1 hodina 50 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 325m/klesanie 67m.

Farba: Zelená.

Priebeh a zaujímavosti trasy: Miestny zelený chodník bol vybudovaný v roku 2019. Začína pri osade Riedka. Najskôr vedie severným smerom spolu so zeleným turistickým chodníkom (5584). Následne asi po 10 minútach odbočuje doľava do svahov vrchu Tupá Malenica (660,8m) a po jeho západnom, neskôr severnom úbočí pokračuje po lesnej ceste do lokality Zvážnica-prístrešok. Tu sa stretá so žltým miestnym chodníkom. Ďalej pokračuje opäť severným svahom vrchu Ostrá Malenica (909,2m) nad osadu Podmalenica, kde sa stretá so zeleným turistickým chodníkom (5587), na ktorom končí. Po turistickom chodníku (5587) a následne (5587V) je možné pokračovať na vrchol Ostrej Malenice (909,2m) alebo do obce Slopná.