Z Ráztoky na chatu Portáš

Z Ráztoky na chatu Portáš

Orientačné miesta: Ráztoka, 630m – Chata Portáš.

Dĺžka: 3,7km.

Čas prechodu: 1 hodina 15 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 335m/klesanie 30m.

Farba: Modrá.

Priebeh a zaujímavosti trasy: Trasa začína v Hornej Marikovej, v miestnej časti Ráztoka pod parkoviskom. Pokračuje po asfaltovej ceste na dolný koniec, kde prudko odbočuje doprava a stúpa okolo osád Solanovci a Omámovci lesom do svahov Javorníkov. Križuje spevnenú cestu s cyklotrasami z Marikovskej doliny do Podjavorníka (2307) a do sedla Adamkov (5326), a pokračuje stúpaním po lesnej ceste smerom k chate Portáš, kde končí. Na chodníku je možné občerstviť sa v dvoch studničkách, prvá je nad Ráztokou, nad osadou Omámovci a druhá pod hrebeňom Javorníkov a vrchom Stolečný (961,7m).