Z Ilavy cez Starý háj pod Vlčinec

Orientačné miesta: Ilava (bus) – Starý háj (517m) – Chaty-Iliavka (400m) – Rázcestie modrý TZCH. Dĺžka: 4,7km. Čas prechodu: 2 hodiny. Prevýšenie: Stúpanie 299m/klesanie 83m. Farba: Žltá. Priebeh a zaujímavosti trasy: Chodník začína v Ilave, v lokalite Skala, na odbočke zo štátnej cesty na mestskú časť Iliavka. Pokračuje po ceste do tejto mestskej časti a približne po 820m odbočuje vľavo na lesnú cestu. Stúpa na vrch Stará háj (517,9m). Z vrcholu pokračuje najskôr miernym klesaním, neskôr po hrebeni ponad chatovú osadu, zľava obchádza kopec s vysielačom a vychádza na lúky. Poľnou cestou prichádza do lokality Chaty-Iliavka. Tu začína zelený miestny chodník do osady Háj. Žltý chodník...

Z Ilavy cez Batinov vrch pod Sedličnú horu

Orientačné miesta: Ilava (bus) – Batinov vrch (405m) – Rázcestie modrý TZCH. Dĺžka: 3,8km. Čas prechodu: 1 hodina 30 minút. Prevýšenie: Stúpanie 255m/klesanie 53m. Farba: Modrá. Priebeh a zaujímavosti trasy: Chodník začína v Ilave, v lokalite Skala, na odbočke zo štátnej cesty na mestskú časť Iliavka. Pokračuje po ceste do tejto mestskej časti a približne po 150m odbočuje vpravo na lesný chodník. Po tomto chodníku stúpa na vrch Batina (405,8m), ktorý je tiež známy ako Batinov vrch. Z vrcholu pokračuje po hrebeni juhovýchodným smerom na Sedličnú horu (498,2m). Z nej mierne klesá až k modrému turistickému chodníku (2423a), na ktorom končí. Z chodníka sú pekné výhľady na...

Z osady Háj k chatám v Iliavke

Orientačné miesta: Háj, osada (420m) – Štyri Lipy (bus) – Chaty, Iliavka (400m). Dĺžka: 2,2km. Čas prechodu: 45 minút. Prevýšenie: Stúpanie 101m/klesanie 98m. Farba: Zelená. Priebeh a zaujímavosti trasy: Miestny chodník začína v osade Háj a je pokračovaním zeleného turistického chodníka (5583) do sedla Mraznica. Osadou prechádza aj žltý turistický chodník (8587) z Ilavy nad Hornú Porubu. Klesá k štátnej ceste č. 574 a prechádza osadou Štyri Lipy, za ktorou stúpa do sedielka pod vrchom Vlčinec (681,6m). Tu končí napojením na miestny žltý chodník z Ilavy. Počas celej trasy sú pekné výhľady na Strážovské vrchy.

Turistická trasa Červený Kameň – Nedašov (ČR)

Orientačné miesta: Červený Kameň (bus, 361m) – (Sedlo Chotuč, 620m) – Chata Vršatec (727m) – Brezová, kaplnka (650m) – Pod Okršliskom (715m) – Nedašov. Dĺžka: Kratší variant 13,8km, dlhší variant 14,6km. Čas prechodu: Kratší variant 4 hodiny 50 minút, dlhší variant 5 hodín. Prevýšenie: Kratší variant stúpanie 575m/klesanie 544m, dlhší variant stúpanie 523m/klesanie 767m. Farba: Trasa využíva značené turistické chodníky KST a KČT modrej, žltej a červenej farby. Priebeh a zaujímavosti trasy: Miestna turistická trasa začína v strede obce Červený Kameň. Pokračuje severozápadným smerom súčasne po modrom (2692) a žltom turistickom chodníku (8588) až do miesta, kde sa rozchádzajú. Tu si možno zvoliť kratší...