Z Ilavy cez Starý háj pod Vlčinec

Orientačné miesta: Ilava (bus) – Starý háj (517m) – Chaty-Iliavka (400m) – Rázcestie modrý TZCH. Dĺžka: 4,7km. Čas prechodu: 2 hodiny. Prevýšenie: Stúpanie 299m/klesanie 83m. Farba: Žltá. Priebeh a zaujímavosti trasy: Chodník začína v Ilave, v lokalite Skala, na odbočke zo štátnej cesty na mestskú časť Iliavka. Pokračuje po ceste do tejto mestskej časti a približne po 820m odbočuje vľavo na lesnú cestu. Stúpa na vrch Stará háj (517,9m). Z vrcholu pokračuje najskôr miernym klesaním, neskôr po hrebeni ponad chatovú osadu, zľava obchádza kopec s vysielačom a vychádza na lúky. Poľnou cestou prichádza do lokality Chaty-Iliavka. Tu začína zelený miestny chodník do osady Háj. Žltý chodník...

Z Ilavy cez Batinov vrch pod Sedličnú horu

Orientačné miesta: Ilava (bus) – Batinov vrch (405m) – Rázcestie modrý TZCH. Dĺžka: 3,8km. Čas prechodu: 1 hodina 30 minút. Prevýšenie: Stúpanie 255m/klesanie 53m. Farba: Modrá. Priebeh a zaujímavosti trasy: Chodník začína v Ilave, v lokalite Skala, na odbočke zo štátnej cesty na mestskú časť Iliavka. Pokračuje po ceste do tejto mestskej časti a približne po 150m odbočuje vpravo na lesný chodník. Po tomto chodníku stúpa na vrch Batina (405,8m), ktorý je tiež známy ako Batinov vrch. Z vrcholu pokračuje po hrebeni juhovýchodným smerom na Sedličnú horu (498,2m). Z nej mierne klesá až k modrému turistickému chodníku (2423a), na ktorom končí. Z chodníka sú pekné výhľady na...