Prameň nad osadou Omámovci v Ráztoke – Horná Mariková

Prameň nad osadou Omámovci v Ráztoke – Horná Mariková

Severozápadným smerom nad miestnou časťou Ráztoka, v Hornej Marikovej sa na miestnom modrom turistickom chodníku z Ráztoky na Portáš, nad osadou Omámovci, nachádza nenápadný prameň s vodou. Je to málo výdatný prameň, ktorý vyviera spomedzi koreňov stromov napravo od chodníka. Pri nedostatku vody ale aj takýto malý zdroj vody môže pomôcť.