Prameň pod Stolečným v Hornej Marikovej

Prameň pod Stolečným v Hornej Marikovej

Severozápadným smerom nad Hornou Marikovou, miestnou časťou Ráztoka sa na miestnom modrom turistickom chodníku z Ráztoky na Portáš nachádza studnička s pitnou vodou. Nachádza sa pod vrchom Stolečný (961,7m) na jeho juhovýchodnom svahu. Je to upravená, sedlovou strieškou s plechovou krytinou, prekrytá studnička s nápisom: Studňa sa dá vykopať, ale prameň nevymyslíš.