Most Františka Jozefa I. (Starý most)

Národná kultúrna pamiatka Most vyhlásená v roku 2008. Most cez Dunaj. Postavený bol v rokoch 1889-1890 a bol pomenovaný po vtedajšom rakúskom cisárovi a uhorskom kráľovi Františkovi Jozefovi I. Ten sa osobne zúčastnil slávnostného otvorenia. Bol to kombinovaný most pre cestnú, železničnú a pešiu dopravu. Až do roku 1972 to bol jediný most cez Dunaj v Bratislave. Nachádzal sa na železničnej trati Bratislava-Szombathely, ktorá bola otvorená v tom istom roku. V čase 1.Československej republiky (v tom čase sa volal Štefánikov most) cez most viedla železničná trať do Viedne. Jej koľaje boli osadené na cestnej časti mosta a v centre zdieľala trate s bratislavskými mestskými električkami. Pred oslobodením mesta koncom 2.svetovej vojny...

Kastel Gerulata v Rusovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rímsky kastel Gerulata z obdobia 2.polovica 1.storočia n.l. sa nachádza na Gerulatskej ulici v Pamiatkovej zóne. V intraviláne Rusoviec stál aj menší stredoveký hrádok, resp. obytná veža v lokalite „Bergl“ na umelom 5m vysokom pahorku, tzv. typ „motte“ z 13.storočia. Zvyšky kamenného nárožia na jeho temeni stáli do roku 1964. Pri ťažbe piesku z pahorku na spevňovanie dunajských hrádzí bol odkrytý jeden z pilierov antickej Gerulaty, ktorú týmto stredovekým násypom stavitelia hrádku akoby zakonzervovali v stave pred 800 rokmi. Takto pomohli zachovať u nás jedinečné pozostatky nadzemného muriva s dôležitými detailami rímskej architektúry z 1.-4.storočia...

Dom s hypocaustom v Rusovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2002. Archeologické nálezisko. Základové murivo civilnej osady pri rímskom vojenskom tábore, dom s hypocaustom – podlahovým vykurovaním, z 2.-3.storočia. Upravované bolo v 3.-4.storočí. Obdĺžnikový pôdorys a viacpriestorová dispozícia. Nachádza sa pri dome č.9 v severnej časti Pamiatkovej zóny.