Libichava

Poloha Obec leží v južnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Najvyšší bod: Bezmenná kóta v lokalite Hlboké na severovýchodnej hranici katastra obce (255m). Najnižší bod: Hladina riečky Livina pri výtoku z katastra obce (212m). História obce Obec sa spomína v roku 1329 ako utraque Libaha (ďalšie názvy: 1373 Liboha, 1397 Lubicha, 1412 Lybiha, Libika, 1808 Libichava). Pôvodne patrila bánovi Bečendovi z rodu Hont-Poznanovcov, neskoršie Erdödiovcom, v roku 1731 provizorátu Malé Hoste. V roku 1787 mala mlyn a 17 domov, v roku 1828 mala 14 domov, v roku 1869 mala 102 obyvateľov, v roku 1880 mala 99 obyvateľov, v roku 1890 mala 112 obyvateľov, v roku 1900 mala...

Kšinná

Poloha Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Strážovských vrchoch na sútoku riek Radiša, Kšinka a Závada. Najvyšší bod: Suchý vrch (1.027,8m). Najnižší bod: Hladina riečky Radiša pri výtoku z katastra obce (295m). História obce Obec sa spomína v roku 1352 ako villa Xynna (ďalšie názvy: 1382 Kessyna, 1485 Ksyna, 1598 Ksynna). Patrila panstvu Uhrovec, začas aj panstvu Beckov. V roku 1555 bolo v chotári obce 42 usadlostí, v roku 1598 mala mlyn a 39 domov, v roku 1720 mala 2 mlyny, v roku 1784 mala 81 domov, v roku 1828 mala 71 domov, v roku 1869 mala 955 obyvateľov, v roku 1880 mala 899 obyvateľov, v roku 1890...

Príkostolný cintorín v Kšinnej

Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2016. Nachádza sa pri Kostole svätého Kozmu a Damiána v obci Kšinná. V minulosti bol kostol obohnaný kamenným múrom, ktorý sa spomína ešte v 18.storočí. Za týmto múrom okolo kostola bolo pohrebisko s náhrobnými kameňmi. Hroby boli prikrývané veľkými skalami.

Pamätník padlým partizánom v Kšinnej

Pamätník na pamiatku 10 padlých partizánov, ktorí zahynuli počas 2.svetovej vojny. Odhalený bol v roku 1963. Na stredovom stĺpe je uvedený rok 1944-45. Naľavo je nápisová tabuľa, kde je uvedené: „Chrabrým bojovníkom za slobodu, právo, česť, čo v Slovenskom národnom povstaní neváhali proti okupantom zdvihnúť päsť, vpísali sme slová vďaky v tichom zadumaní, by na večné časy viac netiekla krv z rán pre šťastie detí, čo priniesol partizán“. Napravo od stĺpa sú na tabuli uvedené mená padlých partizánov. Pamätník sa nachádza v strede obce Kšinná pred evanjelickým kostolom.