Pamätník padlým partizánom v Kšinnej

Pamätník na pamiatku 10 padlých partizánov, ktorí zahynuli počas 2.svetovej vojny. Odhalený bol v roku 1963. Na stredovom stĺpe je uvedený rok 1944-45. Naľavo je nápisová tabuľa, kde je uvedené: „Chrabrým bojovníkom za slobodu, právo, česť, čo v Slovenskom národnom povstaní neváhali proti okupantom zdvihnúť päsť, vpísali sme slová vďaky v tichom zadumaní, by na večné časy viac netiekla krv z rán pre šťastie detí, čo priniesol partizán“. Napravo od stĺpa sú na tabuli uvedené mená padlých partizánov. Pamätník sa nachádza v strede obce Kšinná pred evanjelickým kostolom.