Stĺpikové kaplnky v Bodinej

Stĺpikové kaplnky v Bodinej

Kaplnka pred domom č.p. 6

Na drevenom hranolovom stĺpiku je umiestnená presklená skrinka so sochou Panny Márie a umierajúceho Ježiša Krista. Skrinka je chránená stanovou strieškou pokrytou šindľom, v ktorej vrchole je umiestnený kríž. Kaplnka sa nachádza priamo v obci Bodiná na pravej strane prístupovej cesty pri dome č.p. 6.

Kaplnka pri dome č.p. 72

Na drevenom stĺpiku je umiestnená vysoká drevená presklená skrinka. V nej je umiestnená socha Panny Márie. Skrinka je chránená drevenou sedlovou strechou, ktorá je pokrytá šindľom. Kaplnka sa nachádza priamo v obci Bodiná, na hornom konci obce oproti domu č.p. 72 na rázcestí ciest.

Kaplnka pod domom č.p. 100

Na kovovom stĺpiku je umiestnená malá presklená kovová skrinka so soškou Panny Márie. Vo vrchole kovovej stanovej striešky je umiestnený malý kríž. Kaplnka sa nachádza priamo v obci Bodiná, v svahu na ľavej strane prístupovej cesty pod domom č.p. 100.