Stankov (Žilinská kotlina)

Stankov (Žilinská kotlina)

Nadmorská výška: 538,6m.

Poloha: Geomorfologický celok Žilinská kotlina, podcelok Domanižská kotlina.

Katastrálne územie: Čelkova Lehota, Ďurďové.

Opis: Nevýrazný, čiastočne odlesnený, vrch sa nachádza západne od obce Čelkova Lehota. Ponúka pekné výhľady na časť Domanižskej kotliny, Strážovské vrchyLúčanskú Fatru.

Prístupnosť: Na vrchol nevedie značkovaný chodník. Najkratší výstup je zo sedla Briestenné severným smerom po poľnej ceste (vzdialenosť zo sedla 640m, čas výstupu 12 minút).