Domanižská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Žilinskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa na severozápadnom Slovensku a zaberá juhozápadnú časť okresu Žilina. Tvorí juhozápadný výbežok Žilinskej kotliny medzi Súľovskými vrchmi (podcelok Súľovské skaly) na severe a Strážovskými vrchmi (podcelok Zliechovská hornatina) na juhu. Na východe ho ohraničuje podcelok Rajecká kotlina.

Okresy: Považská Bystrica, Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Pretiahla, mierne esovite prehnutá, asi 15km dlhá a priemerne 3km široká zníženina, ktorú v mäkkých súvrstviach vytvoril vodný tok Domanižanka a jeho prítoky. V okolí obce Pružina sa kotlina rozširuje na 4-5km.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňujú tri hlavné vodné toky: na severe Čierňanka, ústiaca do Rajčanky, v strednej časti Domanižanka a v južnej Pružinka, obe smerujúce západným smerom do rieky Váh.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Domanižská kotlina sa ďalej nedelí.

Významné vrchy a sedlá:

Stankov (538,6m).