Pružina

Pružina

Poloha

Obec leží na rozhraní Strážovských a Súľovských vrchov, v Domanižskej kotline na brehoch riečky Pružinka.

Najvyšší bod: Kóta 1.165m na severovýchodnom svahu vrchu Strážov (1.213,3m).

Najnižší bod: rieka Pružinka pri výtoku z katastra obce (349m).

História obce

Najstaršia zmienka o obci je z roku 1272, kedy sa spomína ako Prusina (ďalšie názvy: 1330 Prusinna, Prusina, 1364 Pruzina). Patrila panstvu Košeca, v 13.storočí prešla do vlastníctva zemianskych rodín Pružinských a Lieskovských. V roku 1598 mala 13 píl, 2 mlyny a 46 domov, v roku 1784 mala 270 domov, v roku 1828 mala 203 domov, v roku 1869 mala 1.292 obyvateľov, v roku 1880 mala 1.248 obyvateľov, v roku 1890 mala 1.289 obyvateľov, v roku 1900 mala 1.431 obyvateľov, v roku 1910 mala 1.498 obyvateľov, v roku 1921 mala 1.536 obyvateľov, v roku 1930 mala 1.573 obyvateľov, v roku 1940 mala 1.773 obyvateľov, v roku 1948 mala 1.516 obyvateľov, v roku 1961 mala 2.240 obyvateľov a v roku 1970 mala 2.390 obyvateľov. Obyvatelia pracovali v lesoch, poľnohospodárstve a zhotovovali prútené výrobky. Začiatkom 20.storočia tu boli 2 píly a pec na pálenie vápna. V rokoch 1926-1927 tu bolo značné vysťahovalectvo. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v závodoch v Považskej Bystrici, Bratislave a Prahe.

História osídlenia územia

Osídlenie oblasti už v mladej kamennej dobe (neolit) z obdobia 5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l..

V Pružinskej Dúpnej jaskyni nálezy z mladého neolitu (4.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l.) a medenej doby (eneolit) z obdobia 4.400 p. n.l. ň 2.300 p. n.l. z okruhu lengyelskej kultúry, z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l. a z vrcholného stredoveku z 11.-12.storočia.

Hradisko Mesciská.

Miestne časti

Briestenné

Obec sa spomína v roku 1493 ako Bresten (ďalšie názvy: 1496 Bresthyen, 1510 Briest, 1598 Breztewne, 1920 Briestené). Patrila zemianskej rodine Briestenských. V roku 1598 mala obec 14 domov, v roku 1784 mala 10 domov, v roku 1828 mala 14 domov, v rokoch 1869 a 1880 mala 81 obyvateľov, v roku 1900 mala 84 obyvateľov, v rokoch 1910 a 1921 mala 85 obyvateľov, v roku 1930 mala 79 obyvateľov, v roku 1940 mala 69 obyvateľov, v roku 1948 mala 66 obyvateľov, v roku 1961 mala 65 obyvateľov a v roku 1970 mala 58 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Rozvinutý bol chov oviec a tkáčstvo. V 20.storočí obyvateľstvo pracovalo v strojárskych závodoch v Považskej Bystrici.

Pružina

Zaujímavosti v obci a okolí

Budova fary.

Kalvárie: nad obcou, pri kostole.

Kaplnky: Panny Márie Lurdskej, Ružencovej Panny Márie, Svätého Jána Nepomuckého, Panny Márie v osade Mlynište, pri odbočke do osady Chmelisko, v Priedhorí.

Kostol Svätej Žofie.

Kríže: Pri dome č.p. 483, Pri kostole, Pod sedlom Briestenné, Pred obcou, V doline Riečica, V lokalite Pod Hrádkom.

Ľudová architektúra.

Izba národných tradícií.

Pamätné tabule: Antonovi Kardošovi, Štefanovi Závodníkovi.

Pamätníky: obelisk Ladislava Škultétyho-Gábriša, Gabriela Baroša, obetiam 1.svetovej vojny, obetiam 2.svetovej vojny.

Hradisko Mesciská.

Sochy a busty: busta Štefana Závodníka, socha Svätého Jána Nepomuckého.

Židovský cintorín.

Hrob Štefana Závodníka.

Zvonice: Briestenné, Chmelisko, Priedhorie.

Doliny: Jasenová, Hluchá dolina, Radotiná, Zákopčie.

Chránené a významné stromy: Lipa veľkolistá v osade Mlynište, Pružinské stromy.

Jaskyne: Babirátka, Imrichova jaskyňa, Priepasť medzi Kačkami, Pružinská Dúpna jaskyňa.

MCHÚ: NPR Strážov, PP Babirátka, PP Briestenské skaly, PP Pružinská Dúpna jaskyňa.

Parky: Štefana Závodníka, Gabriela Baroša.

Pramene a studničky: Prameň svätého Janka, Studnička v sedle pod Strážovom.

Skalné útvary: Bronzová, Medvedia skala, Podkova, Pyramída, Strieborná, Zlatá, Zlatá (Za Klondajkom).

Strážovské vrchy (SKUEV0256).

VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy, CHVÚ Strážovské vrchy.

Strážovské vodopády.

Vrchy a sedlá: Strážov (1.213,3m), Sokolie (1.032,4m), Čierny vrch (937,0m).

Cyklotrasy: 2304, 5313, 8312, Zo Slopnej k Priepasti medzi Kačkami (Kortmanke).

Bačova cesta.

Náučný chodník Karola Brančíka.

Turistické chodníky KST: 0801a, 0801V, 2691, 5584, 5643, 8582, 8592, Medzinárodná diaľková trasa E8, Cesta hrdinov SNP.