0801V (Z lúky pod Strážovom na Strážov)

Orientačné miesta: Lúka pod Strážovom (1.030m) – Strážov (1.213m).

Dĺžka: 400m.

Čas prechodu: 15 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 80m/klesanie 0m.

Farba: Červená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Krátky červený významový chodník vystupujúci z lúky pod Strážovom na vrchol Strážova (1.213,3m), kde sú pekné výhľady na okolité pohoria a na obec Zliechov. Návrat je po tej istej trase. Chodník je súčasťou Cesty hrdinov SNP a Medzinárodnej diaľkovej trasy E8 – Slovensko.