Zliechov

Zliechov

Poloha

Obec leží v Strážovských vrchoch v kotline pod mohutným Strážovom.

Najvyšší bod: Strážov (1.213,3m).

Najnižší bod: Hladina Podhradského potoka pri výtoku z katastra obce (372m).

História obce

Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1272 ako terra Zlieho (ďalšie názvy: 1330 Zlechow, Zliecho, 1418 Zlechow, 1598 Zliechow). Zo začiatku obec patrila pod panstvo Košeca. Neskôr jej majiteľmi boli väčšinou cirkevné rády. Od roku 1275 patrila opátstvu na Skalke pri Trenčíne. V roku 1337 získala obec zákupné právo a dedičným richtárom bol žilinský richtár Petzold. Koncom 13. a začiatkom 14.storočia patrila jezuitom, potom náboženskej základine. V roku 1598 mala obec mlyn a 48 domov, v roku 1720 mala mlyn, v roku 1784 mala 141 domov, v roku 1828 mala 141 domov, v roku 1869 mala 1.480 obyvateľov, v roku 1880 mala 1.515 obyvateľov, v roku 1890 mala 1.665 obyvateľov, v roku 1900 mala 1.769 obyvateľov, v rokoch 1910 a 1921 mala 2.002 obyvateľov, v roku 1930 mala 2.032 obyvateľov, v roku 1940 mala 1.749 obyvateľov, v roku 1948 mala 1.228 obyvateľov, v roku 1961 mala 1.072 obyvateľov a v roku 1970 mala obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v lesoch, podomovým obchodom (predávali výrobky z miestnej sklárne). Začiatkom 20.storočia bol v obci aj pivovar, ktorý varil pivo pre sklársku hutu v obci Gápel, ktorá do roku 1960 patrila pod obec. Sklárne zanikli v 1.tretine 20.storočia a obec trpela veľkou nezamestnanosťou. V 1. polovici 20.storočia bolo rozšírené tkanie plátna, šitie kožúškov, vyšívanie i pletenie čepcov, pásov na krosná a vyšívaním ľudových krojov. Obyvatelia sa aktívne zúčastnili SNP. Časť obce bola pri prechode frontu zničená bojmi a požiarom. Mnoho občanov sa po 2.svetovej vojne presídlilo do obce Most pri Bratislave. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Dubnici nad Váhom, Trenčíne a Púchove.

História osídlenia územia

Miestne časti

Košecké Rovné

Obec sa spomína v roku 1364 ako Roune (ďalšie názvy: 1397 Rowne, 1409 Rowna, 1462 Rowne, 1808 Kossecké Rowné). Patrila panstvu Košeca. V roku 1598 mala obec mlyn a 14 domov, v roku 1784 mala 50 domov, v roku 1828 mala 57 domov, v roku 1869 mala 580 obyvateľov, v roku 1880 mala 518 obyvateľov, v roku 1890 mala 515 obyvateľov, v roku 1900 mala 621 obyvateľov, v roku 1910 mala 615 obyvateľov, v roku 1921 mala 737 obyvateľov, v roku 1930 mala 736 obyvateľov, v roku 1940 mala 718 obyvateľov, v roku 1948 mala 540 obyvateľov, v roku 1961 mala 688 obyvateľov a v roku 1970 mala 473 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, po roku 1918 aj výšivkárstvom a podomovým obchodom. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Dubnici nad Váhom, Ilave a Púchove. Súčasťou obce je v minulosti samostatná obec Stredná (delí sa na Dolnú a Hornú Strednú). Doložená je v roku 1462 ako Ztredna (ďalšie názvy: 1473 Ztredina, 1496 Ztredna). Ako samostatné majetky jestvovali v stredoveku.

Zliechov

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaplnka Panny Márie.

Kostol svätého Vavrinca, diakona.

Kríž pri dome č.p. 120.

Ľudová architektúra.

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta: Padlým v 1.svetovej vojne, Padlým v 2.svetovej vojne, Pamätník – delo.

Hluchá dolina.

Jaseň v Zliechove.

Červená skala.

MCHÚ: NPR Strážov, PP Zliechovský močiar.

Strážovské vrchy (SKUEV0256).

VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy, CHVÚ Strážovské vrchy.

Vrchy a sedlá: Strážov (1.213,3m).

Turistické chodníky KST: 0801a, 0801V, 2691, 5584, 8583, Cesta hrdinov SNP, Medzinárodná diaľková trasa E8, Slovensko.