Hluchá dolina (Mojtín, Pružina, Zliechov)

Hluchá dolina (Mojtín, Pružina, Zliechov)

Poloha: Dolina sa nachádza v celku Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, západne od vrchu Sokolie (1.032,4m).

Dĺžka: Dolina je dlhá 3,8km.

Ohraničenie: Zo západu ju ohraničujú vrchy Javorinky (730,6m) a Javorina (1.010,0m), zo severu južný vrchol vrchu Svrčinovec (759,7m) s kótou 801,0m a z východu vrch Sokolie (1.032,4m).

Opis doliny: Dolina začína oddelením od doliny Jasenová. Prudšie stúpa a končí v sedle pod Javorinou (1.010,0m) v lokalite Kopce. Väčšiu časť tvorí asfaltová cesta.

Rieka: Dolinou preteká a vytvoril ju Biely potok.

Zaujímavosti: Na začiatku doliny sa v pravom svahu nachádza kaplnka Panny Márie Lasaletskej a pri nej prameň.

Prístupnosť: Dolina je prístupná z lokality Riedka alebo z obce Mojtín.

Bočné doliny: Hluchá dolina nemá významné bočné doliny.