Sokolie (Strážovské vrchy)

Sokolie (Strážovské vrchy)

Nadmorská výška: 1.032,4m.

Poloha: Geomorfologický celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov. Nachádza sa v CHKO Strážovské vrchy.

Katastrálne územie: Pružina, Zliechov.

Opis: Mohutný bralnatý vrch sa nachádza severne od najvyššieho vrchu celého pohoria Strážova (1.213,3m). Lesný porast pokrýva takmer celý masív, v blízkosti vrcholu sa nachádza horská lúka a skalné bralá, ktoré umožňujú obmedzené výhľady na blízke okolie. V jeho svahoch sa nachádza niekoľko jaskýň a na južnej strane sú skalné útvary, ktoré využívajú horolezci. Nachádza sa tu tiež skalné okno.

Prístup: Na vrchol nevedie značený chodník. Najrýchlejší výstup na vrchol je zo zeleného turistického chodníka (5584) zo Zliechova, zo sedla na južnom svahu vrchu. Z centra obce je vrchol vzdialený 4,8km a čas výstupu je približne 2 hodiny.