Strážov

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Zliechovská hornatina.

Poloha: Je to rozsiahle územie a zaberá severnú časť podcelku. Na severe ju ohraničuje Považské podolie (podcelok Podmanínska pahorkatina), Súľovské vrchy (podcelok Súľovské skaly) a Žilinská kotlina (podcelky Domanižská kotlina a Rajecká kotlina), na východe Malá Fatra (podcelok Lúčanská Fatra), na juhu časti Javorinka, Čičmianska kotlina, Zliechovská kotlina a Belianska vrchovina) a na západe podcelok Trenčianska vrchovina (časti Porubská brázda, Teplická vrchovina a Butkovská brázda).

Okresy: Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Strážov (1.213,3m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na severozápadnom okraji územia v údolí rieky Pružinka v katastri miestnej časti obce Dolný Lieskov, Tŕstie v nadmorskej výške približne 340m.

Geologická stavba:

Reliéf: Masív má päť vrcholov vyšších ako 1.000m.

Lesné porasty: Tvorí ho troska vápencov strážovského príkrovu, ktorá je porastená hustými lesmi.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.