Ostrá Malenica (Strážovské vrchy)

Ostrá Malenica (Strážovské vrchy)

Nadmorská výška: 909,2m.

Poloha: Geomorfologický celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov. Nachádza sa na hranici CHKO Strážovské vrchy.

Katastrálne územie: Beluša, Dolný Lieskov, Slopná.

Opis: Výrazná krajinná dominanta. Dolomitový vrch je súčasťou mohutného masívu na severnom okraji Strážovských vrchov, ktorý dosahuje svoje výškové maximum práve na Ostrej Malenici. Tvoria ho prevažne dolomity stredného a vrchného triasu. Juhozápadne situovaná časť vrcholového hrebeňa sa nazýva Malenica a má výšku 878,0m. Vrch už v minulosti lákal nielen geológov, ale aj uznávaných prírodovedcov, botanikov a speleológov, medzi nimi MUDr. Antona Rochela, MUDr. Karola Brančíka a Dr. Jozefa Ľudovíta Holubyho. Práve MUDr. Karol Brančík ako prvý písal o dvoch jaskyniach neďaleko jej vrcholu (Veterná diera I a Veterná diera II). Takmer celý masív je zarastený lesom, ale časť skalnatého hrebeňa je s riedkou vegetáciou, ktorá poskytuje obmedzené výhľady. Z najvyššieho skalnatého bodu sú výhľady severným smerom. Veľká členitosť masívu vytvára podmienky pre pestrú skladbu lesných spoločenstiev. Lesy tvoria najmä biotopy vápnomilných bučín. Na skalách rastú zvyšky reliktných vápnomilných borovicových lesov a v strmých žľaboch fragmenty javorovo-lipových sutinových lesov. Na južných svahoch sa zachovali fragmenty teplomilnej dubiny. Vyskytuje sa tu medveď hnedý, rys ostrovid, mačka divá, orol skalný, sokol sťahovavý, včelár lesný, výr skalný, žlna sivá, ďateľ bielochrbtý, muchárik bielokrký, chrapkáč poľný, fúzač alpský, fúzač bukový, vidlochvost feniklový a vidlochovost ovocný. Rastú tu bradáčik vajcovitý, hmyzovník muchovitý, hniezdovka hlístová, prilbovka biela, prilbovka červená, vemenník dvojlistý a viacero druhov kruštíkov. Ostrá Malenica leží na území CHKO Strážovské vrchy.

Prístup: Na vrcholovú vyhliadku vedie zo zeleného turistického chodníka (5587) zo Slopnej do Mojtína vrcholová odbočka (5587V). Severovýchodným hrebeňom je možné na vrchol vystúpiť po miestnom chodníku Turistickej bázy obce Slopná – žltý chodník okolo prístrešku v lokalite Zvážnica.