5587V (Z Malenice na Ostrú Malenicu)

Orientančé miesta: Malenica (860m) – Ostrá Malenica (vyhliadka, 909m).

Dĺžka: 0,8km.

Čas prechodu: 15 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 55m/klesanie 16m.

Farba: Zelená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Krátka výstupová trasa zo zeleného chodníka (5587) zo Slopnej do Mojtína na vyhliadku na vrchole Ostrej Malenice (909,2m). Prechádza krásnymi vrcholovými partiami až ku krížu na najvyššom mieste, odkiaľ sú pekné výhľady na okolie.