Mojtín

Mojtín

Poloha

Obec leží v severnej časti Strážovských vrchov.

Najvyšší bod: Gábrišské vrchy (939,0m).

Najnižší bod: Hladina Slatinského potoka pri výtoku z katastra obce (455m).

História obce

Prvýkrát sa obec spomína v roku 1364 ako Moite (ďalšie názvy: 1397 Mahtyn, 1472 Moythin, 1496 Moythyn, Moyczin). Súčasťou obce bola i osada Radotiná, ktorá sa prvýkrát spomína v roku 1272. Mojtín patril panstvu Košeca, a časť patrila pod správu zemanov Ladeckých. Obec sa v 16.-17.storočí nespomína, pravdepodobne bola vyľudnená a opustená a znovu osídlená až v 18.storočí. V roku 1828 mala 57 domov a 562 obyvateľov, v roku 1869 mala 682 obyvateľov, v roku 1880 mala 739 obyvateľov, v roku 1890 mala 806 obyvateľov, v roku 1900 mala 945 obyvateľov, v roku 1910 mala 1.052 obyvateľov, v roku 1921 mala 960 obyvateľov, v roku 1930 mala 950 obyvateľov, v roku 1940 mala 1.092 obyvateľov, v roku 1948 mala 1.030 obyvateľov, v roku 1961 mala 1.234 obyvateľov a v roku 1970 mala 1.149 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Časť sa zaoberala výrobou dreveného uhla, o čom svedčí názov zaniknutej obce Uhliská. Začiatkom 20.storočia sa zaoberali aj podomovým obchodom, pracovali v lesoch a odchádzali na sezónne poľnohospodárske práce. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch na okolí, časť ako roľníci.

História osídlenia územia

V blízkosti obce na okraji náhornej planiny bolo odhalené sídlisko púchovskej kultúry z mladej železnej doby (laténska doba) z obdobia 400 p. n.l. – 0. Našiel sa tu sekeromlat a črepiny. Nález sídliska v polohe Vŕšky z obdobia 1.storočie p. n.l. z okruhu ľudu púchovskej kultúry. Neskôr tu bolo osídlenie aj v 14.storočí, kedy tu bolo stredoveké opevnenie. Pravdepodobne strážilo starobylú obchodnú cestu.

Našla sa tu aj spona z mladej rímskej doby (180 – 380).

Z okolia obce sú známe viaceré zaniknuté stredoveké osady (Závratie, Sebedražie).

Zaujímavosti v obci a okolí

Kalvária.

Kaplnky: Božského Srdca Ježišovho, Panny Márie Lasaletskej, Panny Márie, v lokalite Pod suchý vrch, pod tretími kamennými vrátami.

Kostol svätého Cyrila a Metoda.

Kríže: v lokalite Potoky, v lokalite Vlčí kostol, pred farou, pri dome č. p. 216, pred domom č. p. 210, pred domom č. p. 349, pred domom č. p. 37.

Ľudová architektúra.

Pamätné tabule: Matúšovi Kučerovi, Jánovi Martišovi, Ladislavovi Škultétymu-Gábrišovi, Štefanovi Závodníkovi.

Pamätník so sochou Ladislava Škultétyho-Gábriša.

Sochy: svätého Cyrila a Metoda, svätého Floriána.

Technické pamiatky a stavby: opustená bauxitová štôlňa, Jancov mlyn, zemiakové jamy.

Hrob neznámeho rumunského vojaka.

Doliny: Jasenová, Hluchá dolina.

Jaskyne: Jaskyňa na Rúbani, Mojtínska jaskyňa, Mojtínska priepastná jaskyňa, Previsová v Javorinke.

Pramene a studničky: pri kaplnke Panny Márie Lasaletskej, pri Jazierku lásky, Mazáčka.

Skalné útvary: Smetlička, Škrapy, Tretie kamenné vráta.

Strážovské vrchy (SKUEV0256).

VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy, CHVÚ Strážovské vrchy.

Jazierko lásky.

Cyklotrasy: 5313.

Turisticko-pútnický chodník.

Turistické chodníky KST: 2691, 5587, 8583.