Smetlička – Mojtín

Smetlička – Mojtín

Skalný útvar Smetlička. Skalnaté bralo sa týčilo nad jedinou prístupovou cestou do obce. Tým, že sa postupne oddeľovalo od podkladu, túto cestu ohrozovalo. Preto bolo potrebné ho zastabilizovať. K tomu sa pristúpilo v roku 2019. Práce spočívali v postupnom rozobratí nebezpečných častí brala. Pre tieto práce bola vybudovaná druhá prístupová cesta do obce. Podľa geológov malo celé bralo hmotnosť približne 1,5 milióna ton, časť ohrozujúca cestu približne 300-400 ton. V minulosti sa na cestu už časť brala s hmotnosťou 3t zrútila. Skalné bralo Smetlička sa nachádza nad prístupovou cestou do obce Mojtín, nad tretími kamennými vrátami.