Prameň Mazáčka v Mojtíne

Prameň Mazáčka v Mojtíne

Prameň Mazáčka, alebo prameň Matky Božej, je upravený prameň vytekajúci priamo spod veľkého skalného bloku. Zachytený je do oceľovej rúrky. Upravené okolie prameňa je vhodným miestom na odpočinok. V skale je osadená oceľová skrinka so soškou Panny Márie a pri prameni je osadená lavička. Prameň sa nachádza juhovýchodne od obce Mojtín, na trase turisticko-pútnického chodníka.